Programy i projekty realizowane w naszym Przedszkolu - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
Przejdź do treści

Programy i projekty realizowane w naszym Przedszkolu

Nasze działania
NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE SZEREG RÓŻNEGO RODZAJU PROJEKTÓW
ORAZ OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH .
Od września 2020 r. nasze Przedszkole zostało włączone do projektu wspierającego naukę j. niemieckiego w obszarze przygranicznym:
„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
W projekcie uczestniczą dzieci 6- letnie z grupy „Misiów”.
Program nauczania języka niemieckiego jako języka sąsiada w przedszkolu nawiązuje do kanadyjskiej koncepcji wczesnej immersji częściowej, która zakłada, że język drugi (język niemiecki) pełni obok języka ojczystego dzieci (języka polskiego) funkcję środka komunikacji, rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu.


Nasze Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”, którego głównym założeniem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Akcja "Zdrowo i Sportowo"- projekt sportowy, mający na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych

"Książka (dla) Przedszkolaka"- projekt mający na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. Dzieci mają możliwość wymienić się ciekawymi książkami z domowej biblioteczki
„Kubusiowi przyjaciele natury”- celem tego projektu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie jej do ruchu. Dzieci poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się dlaczego warto jeść owoce i warzywa.
„Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty …. Brzechwa” – Ogólnopolski Projekt edukacyjny, który wprowadzi dzieci w świat przyrodniczy, emocjonalny, społeczny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.
„Europa bez granic” program został stworzony w celu poszerzania wiedzy przedszkolaków o informacje i ciekawostki o krajach europejskich i ich kulturze oraz tradycjach.
Koncertowy "DOBRY gest"- projekt, podczas którego dzieci rozwijają swoją empatię i zrozumienie, a przede wszystkim poznają magię pomagania
„Bajeczna księga” – Projekt polega na promowaniu czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.
"Przybij piątkę rodzinie"- celem projektu jest ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka, kształtowanie poczucia pokrewieństwa, wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną, budowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej/szkolnej,  doskonalenie umiejętności zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe) oraz zwrócenie uwagi na znaczenie pracy w życiu człowieka.
Ogólnopolski Projekt edukacyjny "Fa-la-mi" - celem projektu jest rozwijanie motoryki małej dziecka, poprzez zabawy plastyczno – muzyczne, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz odreagowanie napięć i silnych emocji.
Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z polskim legendami przez Polskę"- Projekt powstał z myślą o dzieciach w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Jest m.in zgodny z kierunkami polityki oświatowej na rok 2022/2023. Celem głównym projektu jest zapoznanie dzieci z legendami polskimi oraz położeniem miast i miejsc związanych z legendami.
Projekt edukacyjny "Terapia ręki dla każdego", projekt spełnia przede wszystkim funkcje terapeutyczną, usprawniajacą oraz wzmacniająca organizm dziecka. Pełni również funkcje profilaktyczną, aby zapobiegać występowania  nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.
Ogólnopolski projekt edukacyjny "Dotknij, poczuj, zobacz". Głównym celem projektu jest rozbudzanie w dziaciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i działania wielozmysłowego.
"Mała fabryka eksperymentu"  Projekt ma na celu rozwijanie kreatywnego myślenia i wyobraźni. Ma nauczyć obserwacji i wyciągania wniosków a przede wszystkim zachęcić do czerpania radości z poznawania nieznanych zjawisk i procesów.

Celem głównym projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa,  zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom −uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki.
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania wg. prof. J. Cieszyńskiej - oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych autorki. Metoda polega na nauce globalnego czytania sylab - głoski wprowadzane są tu w sylabach, a nie w izolacji. Zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania (np. obrazek dziewczynki machającej ręką i mówiącej „pa, pa”). Bardzo istotne znaczenie ma fakt, że praca tą metodą przybiera formę zabawy, w której maksymalnie wykorzystywana jest cała aktywność dziecka. Taka wszechstronna stymulacja sprzyja ogólnemu rozwojowi języka i pozwala na szybkie opanowanie czytania ze zrozumieniem.
Ogólnopolski program edukacyjny „Gramy zmysłami” - Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Nasze Przedszkole po raz kolejny bierze udział w "Czyściochowej Akademii". Dzieci  w zabawny sposób uczą się jak dbać o higienę, razem z Czyściochowymi Bohaterami przechodzą przez każde zagadnienie dotyczące zdrowia i higieny.
Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści