Programy i projekty realizowane w naszym Przedszkolu - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
Przejdź do treści

Programy i projekty realizowane w naszym Przedszkolu

Nasze działania
NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE SZEREG RÓŻNEGO RODZAJU PROJEKTÓW ORAZ OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH .
Od września 2020 r. nasze Przedszkole zostało włączone do projektu wspierającego naukę j. niemieckiego w obszarze przygranicznym:
„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
W projekcie uczestniczą dzieci 6- letnie z grupy „Misiów”.
Program nauczania języka niemieckiego jako języka sąsiada w przedszkolu nawiązuje do kanadyjskiej koncepcji wczesnej immersji częściowej, która zakłada, że język drugi (język niemiecki) pełni obok języka ojczystego dzieci (języka polskiego) funkcję środka komunikacji, rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci w przedszkolu.


Nasze Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”, którego głównym założeniem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Udział w Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny - Migowy dla Dzieci ze wsparciem MiguMig zabawy z językiem migowym.
Celem udziału w projekcie jest m.in: Budowanie świadomości oraz kompetencji związanych z polskim językiem migowym wśród dzieci słyszących, wzbogacenie codziennej pracy z dziećmi o elementy polskiego języka migowego, rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym dzieci świecie, rozwój komunikacji dziecka, wzbogacenie słownictwa, nauka poprawności gramatycznej i stylistycznej w wypowiedzi, kształcenie mowy ekspresyjnej, poprawa koncentracji, rozwój wrażliwości emocjonalnej i empatii, akceptacja własnej emocjonalności, rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami, wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy, rozwój umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, rozwój podstawowych funkcji poznawczych: pamięć, koncentrację uwagi, analiza i synteza wzrokowa, stymulacja koordynacji ruchowej.
Metoda Dobrego Startu
Celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci,  służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich  integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki  prawidłowego procesu uczenia się.

Akcja "Zdrowo i Sportowo"- projekt sportowy, mający na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych

Muzogramy ze wsparciem Muzokącik
Celem jest rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie słuchu muzycznego, usprawnianie motoryki dużej, rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo – ruchowej.
"Książka (dla) Przedszkolaka"- projekt mający na celu propagowanie  czytelnictwa wśród dzieci. Dzieci mają możliwość wymienić się ciekawymi  książkami z domowej biblioteczki
„Kubusiowi przyjaciele natury”- celem tego projektu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie jej do ruchu. Dzieci poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się dlaczego warto jeść owoce i warzywa.
„Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty …. Brzechwa” – Ogólnopolski Projekt edukacyjny, który wprowadzi dzieci w świat przyrodniczy, emocjonalny, społeczny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.
„Europa bez granic” program został stworzony w celu poszerzania wiedzy przedszkolaków o informacje i ciekawostki o krajach europejskich i ich kulturze oraz tradycjach.
 
Koncertowy "DOBRY gest"- projekt, podczas którego dzieci rozwijają swoją  empatię i zrozumienie, a przede wszystkim poznają magię pomagania
„Bajeczna księga” – Projekt polega na promowaniu czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.
 
"Przybij piątkę rodzinie"- celem projektu jest ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka, kształtowanie poczucia pokrewieństwa, wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną, budowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej/szkolnej,  doskonalenie umiejętności zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe) oraz zwrócenie uwagi na znaczenie pracy w życiu człowieka.
Ogólnopolski Projekt edukacyjny "Fa-la-mi" - celem projektu jest rozwijanie motoryki małej dziecka, poprzez zabawy plastyczno – muzyczne, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz odreagowanie napięć i silnych emocji.
Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z polskim legendami przez Polskę"- Projekt  powstał z myślą o dzieciach w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.  Jest m.in zgodny z kierunkami polityki oświatowej na rok 2022/2023.  Celem głównym projektu jest zapoznanie dzieci z legendami polskimi oraz  położeniem miast i miejsc związanych z legendami.
Projekt edukacyjny "Terapia ręki dla każdego", projekt spełnia przede wszystkim funkcje terapeutyczną,  usprawniajacą oraz wzmacniająca organizm dziecka. Pełni również funkcje  profilaktyczną, aby zapobiegać występowania  nawykowych nieprawidłowości  w rozwoju motoryki małej.
Ogólnopolski projekt edukacyjny "Dotknij, poczuj, zobacz". Głównym celem projektu jest rozbudzanie w dziaciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i działania wielozmysłowego.
"Mała fabryka eksperymentu"  Projekt ma na celu rozwijanie kreatywnego myślenia i wyobraźni. Ma nauczyć obserwacji i wyciągania wniosków a przede wszystkim zachęcić do czerpania radości z poznawania nieznanych zjawisk i procesów.

Celem głównym projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa,  zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom −uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest odpowiedzią na  potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim  żyjemy. Kształtowanie tej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat,  bowiem świadomość człowieka formuje się przez całe życie, jednak jej  podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na  wszystko co go otacza.
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania wg. prof. J. Cieszyńskiej - oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych autorki. Metoda polega na nauce globalnego czytania sylab - głoski wprowadzane są tu w sylabach, a nie w izolacji. Zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania (np. obrazek dziewczynki machającej ręką i mówiącej „pa, pa”). Bardzo istotne znaczenie ma fakt, że praca tą metodą przybiera formę zabawy, w której maksymalnie wykorzystywana jest cała aktywność dziecka. Taka wszechstronna stymulacja sprzyja ogólnemu rozwojowi języka i pozwala na szybkie opanowanie czytania ze zrozumieniem.
Ogólnopolski program edukacyjny „Gramy zmysłami” - Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Nasze Przedszkole po raz kolejny bierze udział w "Czyściochowej Akademii". Dzieci  w zabawny sposób uczą się jak dbać o higienę, razem z Czyściochowymi Bohaterami przechodzą przez każde zagadnienie dotyczące zdrowia i higieny.
Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści