Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

 
 
 
 
 

POŻEGNANIE STARSZAKÓW Z PP NR 50

Chcemy Wam życzyć na początek,
Żeby nauka szła jak z płatka
Żeby tyle było szóstek,
ile pszczół na polnych kwiatkach.
Żeby pochwał było tyle,
ile szyszek w gęstym borze,
żeby w szkole było milej
niż nad rzeką lub nad morzem.
Długopisy, wszystkie pióra
niechaj piszą mądrze, ładnie
i niech skrzypią tak jak żuraw,
kiedy błąd się gdzieś zakradnie.

Życzymy zabaw z kolegami
kolegów do zabawy,
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
i w klasie pierwszej wiele wytrwałości.
Bądźcie zdrowe, miłe i radosne,
miejcie w sercach zawsze wiosnę.
Niech wam świeci promyk słońca,
Na cenzurkach szkół do końca!


Jest nam niezmiernie przykro, że w tym roku nie możemy wspólnie pożegnać się ze Starszakami opuszczającymi nasze przedszkole. Napawa nas smutkiem, że nie jesteśmy w stanie każdego z Was uścisnąć i osobiście życzyć sukcesów w szkole.

Wspaniale było patrzeć, jak z każdym rokiem stajecie się coraz bardziej odważni, ciekawi świata i mądrzy. Wiele radości dostarczało nam obserwowanie, jak zawieracie pierwsze przyjaźnie, jak  pokonujecie swoje słabości, próbujecie czegoś nowego i z jaką niechęcią opuszczacie po południu swoją salę złoszcząc się na rodziców, że za szybko po Was przychodzą :-)

Cieszymy się, że byliście wśród nas pokazując, że świat jest piękny dzięki temu, że każdy z Was jest inny. Dostarczyliście nam ogrom emocji, wzruszeń i uśmiechu. Nie wierzcie nigdy tym, którzy mówią, że od dzieci nie można się niczego nauczyć. My dorośli dzięki Wam potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, ofiarowywać bezinteresowną pomoc i wierzyć, że wyobraźnia może wszystko! Pamiętajcie, że zawsze z utęsknieniem czekamy na Wasze odwiedziny w przedszkolu! Mamy nadzieję, że obecna sytuacja w końcu powróci do normalności i spotkamy się z Wami na wrześniowym festynie integracyjnym.

ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY DOKONUJEMY
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

OD 3.06 9.06.2020 DO GODZ.15:00.
WNIOSKI NADESŁANE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.
PROSIMY O WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ NA NASTĘPUJĄCY ADRES MAILOWY:
przedszkolepubliczne50@gmail.com
w tytule proszę wpisać DYŻUR WAKACYJNY + IMIĘ I NAZWISKO DZIECKAPROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI DYŻURU WAKACYJNEGO:

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych.Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

TERMINY:
3 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową
 Do 17 czerwca powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

W przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w których funkcjonuje więcej niż  jeden oddział przedszkolny

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia

 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci

 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób unikniemy migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami

 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki

 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę

 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz  przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową.

 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów

 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny

 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce

 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzeniem

 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania

 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa

 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można indywidualnie wyrazić zgodę na więcej tygodni

 • dyrektor ma prawo  podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci. Poniżej tej liczby oddział nie zostaje otwarty

 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek

 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu

 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.


Pod linkiem znajduje się wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

https://drive.google.com/file/d/18uWIBkbwWXryRpjwkOXxg_nAuKBkxrTm/view?usp=sharing

 

CO W GAMIE PISZCZY”

Gdy słońce zaświeciło
Deszcz przestał padać
Przyszła do przedszkola
Dyrekcja i jej gromada.
Zrobiła zebranie,       
Ustaliła zasady,
Mówi: Otwieramy przedszkole!
Koniec maskarady.
Rozdała zadania,
Po plecach poklepała
I każda z grup do pracy się zabrała.


Na pierwszy ogień poszły Tygrysy,
Kiedy wrócą nasze urwisy ?
Siedzimy tu same, tęsknimy ogromnie,    
Ależ ten czas się dłuży potwornie.


 
 

Za ścianą u Rybek słychać odgłosy, chichoty,
Pani Madzia i Martynka zapraszają do roboty!  
Karty pracy, literki, czytanki,
Szkoda, że nie można wziąć swej przytulanki.


Zajrzyjmy trochę dalej
Zobaczmy co jest obok,     
Za ścianą cuda się dzieją
O ! to Wiewiórki szaleją.


 
 

Żabki jak zwykle od rana wesołe,
Pilnie pracują cały czas przy stole.
Produktów mnóstwo, mieszają, wałkują,   
Swoimi słodkościami wszystkich ujmują.


Misie łasuchy zapaszek już czują,
Chętnie by podjadły lecz się hamują,    
Przecież zasady wychowania dobrego,
Mówią wyraźnie, Poczekaj kolego!


 
 

A w Biedronkach nikt nie próżnuje,
Pani Madzia wszystkich oczekuje,     
Są balony, girlandy, lizaki,
Ten dzień będzie wspaniały, a nie byle jaki.

Zajrzyjmy dalej do Motylków sali,
Tam widać, że w rękach robota się pali.    
Puzzle, klocki, ful zabawek,
A w głowach Panie przygotowują mnóstwo zagadek.


 
 

Patrząc dalej, nie do wiary !
Tam się dzieją jakieś czary,        
Tęsknią dzieci, Tęsknią Panie,
Cóż to będzie za Pingwinów spotkanie.

Pracowite Pszczółki pomysłów mają bez liku,
Piosenki, zabawy szykują od świtu,
Nie mogąc doczekać się wspólnej zabawy,    
Odliczają czas do radosnej biesiady.


 
 

W sali Starszaków nastała cisza,
Kolejne wycieczki są w głowie dzisiaj,    
Nutki planują wspaniałe przygody,
A może znów zdobędą nagrody …?


Świetliki wesoło czas odliczają,
By wrócić tu znowu ze swoją zgrają,    
By bawić się wspólnie i śpiewać piosenki,
Kiedy nastanie nasz powrót wielki … ?


 
 

Na koniec składamy radosne życzenia,
Do szybkiego zobaczenia,
Na starych zasadach w tym nowym dla nas świecie,
Na pewno wszyscy się szybko odnajdziecie.     

Z okazji
Dnia Dziecka, ten wierszyk wspaniały,
Wasze Panie z tęsknoty Wam przygotowały.
Dużo uśmiechu i radości,
W Waszych serduszkach niech zagości.

Przedszkolaku kochany rośnij dzielny, zdrowy,
w stu procentach odlotowy.
Bądź pomocny, jak komputer,
szybki, jak japoński skuter,
sympatyczny, jak maskotka
i słodziutki, jak szarlotka!
Aby wszystkie fajne dni
w żółwim tempie Wam upływały
i w przygody opiewały.
By nie było porannej pobudki,
a wiatr rozwiewał wszystkie smutki!
Wiedzcie, że bardzo Was kochamy
i życzenia dziś składamy!


 
 
 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWIERANIA PRZEDSZKOLI
I ZASAD PRZEPROWADZANIA NABORU


1. Nie przyjmujemy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.
2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
3.  Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Na stronach internetowych placówki pp50 .pl umieszczamy wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola  stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.
5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki pp50@miasto.szczecin.pl  
6. Po zebraniu deklaracji powołana komisja dokonuje  kwalifikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
7. Powiadamiamy rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w  czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
w przedszkolu rodzic zobowiązany jest  dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o pracy wykonywanej po za miejscem zamieszkania.
9. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, sugerujemy godziny przyprowadzania dzieci od 7.00 i odbierania do 16.00
10. W załączeniu  procedury pobytu dzieci  w przedszkolu w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

Urszula Marcinkiewicz


   Dyrektor  PP-50   
 

Pod linkiem znajduje się wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola w związku z COVID-19


https://drive.google.com/file/d/1lo8onwEqBw5yx0CQ21LWBIVUJOfHwO_u/view?usp=sharing

 
 

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI OPIEKI NA TERENIE PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z REŻIMEM SANITARNYM ZWIĄZANYM ZE STANEM EPIDEMICZNYM W KRAJU
W  PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 50 W SZCZECINIEPODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wytyczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego
)
Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS - ulotka informacyjna  
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 213/20 z dnia 5 maja 2020r.w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.


CEL PROCEDURY
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.


PRZEDMIOT PROCEDURY
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad pracy dla pracowników,

 • zasad organizacji opieki w placówce,

 • zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,

 • zasad dezynfekcji,

 • zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,

 • zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19 .


ZAKRES PROCEDURY
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

PRACA PERSONELU
1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury, gdy nie przekracza ona 37*C  oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.
2. Przed wejściem na salę czy rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.
3. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas przygotowywania i podawania posiłków,  w  fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
4. Pracownicy utrzymują się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję względem ich  stanowisk pracy.
5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości między sobą.
8. Poruszanie się pracowników pomiędzy salami jest zabronione.

  ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE
1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.
3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. Jednakże minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m kwadratowe na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.
4. W przypadku braku miejsc  dla dzieci, o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący po zapoznaniu się z sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa.
5. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-2.
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona.
7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu i wynosić nic    z przedszkola np. rysunków.
8. Monitorowanie obecności dzieci, sporządzanie każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w przedszkolu.
9. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.
10. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.
11. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.
12. Możliwość korzystania z przedszkolnych placów zabaw, ale tylko przy  zapewnieniu  ich zdezynfekowania - jeśli jakieś urządzenie nie będzie mogło przejść takiego procesu, trzeba je oznaczyć taśmą, która uniemożliwi dzieciom zabawę.
13. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.
14. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania.
15. Do odwołania dzieci nie korzystają z leżakowania.
16. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.

 GASTRONOMIA
1.
Posiłki powinny być dostarczane bezpośrednio z kuchni na wózku kelnerskim                  i odbierane przez woźne, wydawane dzieciom z zachowaniem bezpieczeństwa, naczynia brudne  wywożone  są bezpośrednio do zmywaka  i myte w zmywarkach.
2. Pracownicy kuchni  (nie wchodzą na teren oddziału). Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
3. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków , które  po użyciu wydawane są do zmywaka  i wyparzane.
4. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłku.
5. Podczas  przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczki  lub przyłbice.
6. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.
8. Dostawcy towarów spożywczych pozostawiają towar przy wejściu kuchennym , który jest wnoszony, i dezynfekowany przez pracowników kuchni bezpośrednio przed ułożeniem na półkach w magazynie, i jeszcze raz przed bezpośrednim użyciem.

DEZYNFEKCJA
1.
Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta.
3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka adekwatnie do aktualnej sytuacji).
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk
instrukcje.
8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
9. Dyrekcja wraz z  intendentem  kontroluje monit czynności porządkowych  oraz plan dezynfekcji.

IX. PRZEBYWANIE OSÓB TRZECICH
1.
Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.
2. Rekrutacja nowych dzieci do placówki odbywa się w miarę możliwości mobilnie lub po zamknięciu placówki. Ważne jest by wszyscy odwiedzający zastosowali środki ochrony osobistej rękawiczki jednorazowe i maseczka. Po spotkaniu należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie, które były  dotykane.

X. REGULAMIN DLA RODZICÓW

1. Przedszkola są czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, nie wykonujących  pracy zdalnie, nie przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko
obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy obojga rodziców ,
2. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu     i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
4. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.
5. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu.
6. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
7. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos.
8. Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Zobowiązać rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

XI. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA
1.
Rodzice nie wchodzą do przedszkola.
2. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.
3. W drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola.
4. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Jeśli będzie 37st lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu.
5. Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać.
6. Po wejściu do sali dziecko myje rączki.
7. Przy wejściu do przedszkola i sal  umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji.
8. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki zachowuje wszelkie środki ostrożności
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
9. Rodziców odbierających dziecko z przedszkola obowiązują takie same procedury jak w przypadku przyprowadzania do placówki.
10. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności.
11. Przed oddaniem dziecka pod opiekę przedszkola rodzic wypełnia oświadczenia     o zapoznaniu się z procedurami i ewentualnym ryzykiem, że nie jest objęty kwarantanną /członkowie rodziny/, przedstawia zaświadczenia o zatrudnieniu /z bieżącą datą/, w miarę możliwości ustala godziny przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki.XII. POSTEPOWANIE  NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19  WŚRÓD DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
1.
W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki  oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy
służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie
telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazana przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja
stolików, krzeseł, zabawek).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa
przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu
zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy holu) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.


XIII. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK CHOROBY LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19 WŚRÓD PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę. Każdy pracownik będzie miał po przyjściu do placówki zmierzoną temperaturę.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę lub zakażenie  pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się z stacją sanitarno - epidemiologiczną lub szpitalem zakażnym, gdy objawy zakażenia nasilają się.
3.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego w pracy niepokojących objawów chorobowych należy odizolować go w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno - epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji.
4. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy dokładnie wysprzątać oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).


XIV. INFORMACJA DLA RODZICÓW O CZYNNNIKACH RYZYKA COVID - 19

COVID-19
to ostra choroba układu oddechowego wywołana przez nowego ludzkiego koronawirusa (SARS-CoV-2, nazywanego również wirusem powodującym COVID-19). Śmiertelność z powodu tej choroby jest większa u osób w wieku ≥60 lat oraz u chorych na chorobę układu sercowo-naczyniowego, przewlekłą chorobę układu oddechowego, cukrzycę lub nowotwór złośliwy.
Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem, nie chorują, ani że nie mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są osoby z obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.
Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo. Z tego powodu, z uwagi na dobro Twoich rodziców, starszego pokolenia, ogranicz kontakt dziecka z nimi. Pamiętaj, że dzieci mogą zakażać, a dla osób starszych, z obniżoną odpornością, choroba powodowana przez koronawirusa może być groźna.
Stosuj się do zaleceń dotyczących dzieci, m.in. przebywania w domu, przestrzegania zasad higieny. Dzięki temu ograniczysz ryzyko zakażenia się dziecka.
To Państwo jako rodzice  ponosicie pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.

 
 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ORYGINAŁ WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ W FORMIE PAPIEROWEJ, W TERMINIE 5 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIEDMICZNEGO.


 
 

DRODZY RODZICE!
ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ GRUP W NASZYM PRZEDSZKOLU OGŁOSZENIA O PLANOWANYCH WYDARZENIACH, WYJŚCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
BĘDĄ WIDNIEĆ NA TABLICACH PRZY SALACH.
UNIKNIEMY W TEN SPOSÓB ZAMIESZANIA I TŁUMÓW PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA. PAŃSTWU TEŻ BĘDZIE ŁATWIEJ NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ INFORMACJE BEZPOŚREDNIO NA TABLICY PODCZAS ODBIERANIA DZIECKA Z GRUPY.
ZACHĘCAMY DO OBSEROWANIA OGŁOSZEŃ
J

O WYDARZENIACH W KTÓRYCH UCZESTNICZĄ WSZYSTKIE DZIECI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA TABLICY GŁÓWNEJ PRZY WEJŚCIU.


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 50 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pp50.pl w zakładce RODO.

 

Otwarcie nowej siedziby naszego Przedszkola

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego