Opłaty - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
MENU
Przejdź do treści

Opłaty

OPŁATY


Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia NR 1347/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.04. 2023 r. i wynosi:

PODSTAWOWE ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
  • podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00 - 14:00 – bezpłatnie
  • opłata za godzinę ponad podstawę programową w godzinach otwarcia przedszkola wynosi 1,30 zł
(z wyjątkiem dzieci 6-letnich –  zwolnienie z opłaty za pobyt, jedynie koszty wyżywienia).Obowiązuje od 1 września 2023.
Opłata na drugie dziecko zostaje obniżona 50%, na trzecie 75%, na kolejne dziecko 100% lub 50% dla
korzystających z pomocy MOPR). Rodzeństwo dziecka 6 letniego nie ma zniżki!
  • opłatę za pobyt wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy.
Numer konta : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50
76 1020 4812 0000 0902 0128 7101
w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka , opłata za pobyt za okres

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE
  • stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi: 10,-
  • miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu
  • opłatę za wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy.
Numer konta : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50
34 1020 4812 0000 0102 0128 7085
w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka , opłata za wyżywienie za okres …..
W związku z elektroniczną ewidencją pobytu dziecka w przedszkolu brak karty przy wejściu lub wyjściu z przedszkola należy obowiązkowo zgłosić nauczycielce.
W przypadku braku godziny przyjścia lub wyjścia dziecka z placówki system nalicza skrajne godziny otwarcia
przedszkola. Informacja o wysokości opłaty wysyłana jest pocztą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres najpóźniej do 5-dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
Gdyby informacja do 5-go nie dotarła prosimy o telefoniczne uzyskiwanie informacji za płatności.

Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści