Opłaty - PP50 GAMA

Przedszkole Publiczne nr 50 w Szczecinie
Przejdź do treści

Opłaty

OPŁATY


Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia NR 392/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2021 r. i wynosi:

PODSTAWOWE ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
- podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00 - 14:00 – bezpłatnie
- opłata za godzinę ponad podstawę programową w godzinach otwarcia przedszkola wynosi 1,00 zł
(z wyjątkiem dzieci 6-letnich –  zwolnienie z opłaty za pobyt, jedynie koszty wyżywienia).
Opłata na drugie dziecko zostaje obniżona 50%, na trzecie 75%, na kolejne dziecko 100% lub 50% dla
korzystających z pomocy MOPR). Rodzeństwo dziecka 6 letniego nie ma zniżki!
- opłatę za pobyt wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy.
Numer konta : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50
76 1020 4812 0000 0902 0128 7101
w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka , opłata za pobyt za okres…

- stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi: 8,50
- miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu
-opłatę za wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek
bankowy.
Numer konta : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50
34 1020 4812 0000 0102 0128 7085
w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka , opłata za wyżywienie za okres …..
W związku z elektroniczną ewidencją pobytu dziecka w przedszkolu brak karty przy wejściu lub wyjściu z przedszkola należy obowiązkowo zgłosić nauczycielce.
W przypadku braku godziny przyjścia lub wyjścia dziecka z placówki system nalicza skrajne godziny otwarcia
przedszkola. Informacja o wysokości opłaty wysyłana jest pocztą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres
najpóźniej do 5-dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Gdyby informacja do 5-go nie dotarła
prosimy o telefoniczne uzyskiwanie informacji za płatności.

Wszelkie prawa zastrzeżone -PP50
Wróć do spisu treści