Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

Opłaty

 

OPŁATY


Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia NR 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.06.2018 oraz Uchwały NR XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.05.2018 i wynosi:

PODSTAWOWE ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

- podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00 - 14:00 – bezpłatnie
- opłata za godzinę ponad podstawę programową w godzinach otwarcia przedszkola wynosi 1,00 zł
(z wyjątkiem dzieci 6-letnich –  zwolnienie z opłaty za pobyt, jedynie koszty wyżywienia).
Opłata na drugie dziecko zostaje obniżona 50%, na trzecie 75%, na kolejne dziecko 100% lub 50% dla
korzystających z pomocy MOPR). Rodzeństwo dziecka 6 letniego nie ma zniżki!
- opłatę za pobyt wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy.
Numer konta : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50 76 1020 4812 0000 0902 0128 7101
w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka , opłata za pobyt za okres…
- stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi: 6,50
- miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu
-opłatę za wyżywienie wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek
bankowy.

Numer konta : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50 34 1020 4812 0000 0102 0128 7085
w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka , opłata za wyżywienie za okres …..

W związku z elektroniczną ewidencją pobytu dziecka w przedszkolu brak karty przy wejściu lub wyjściu z przedszkola
należy obowiązkowo zgłosić nauczycielce.
W przypadku braku godziny przyjścia lub wyjścia dziecka z placówki system nalicza skrajne godziny otwarcia
przedszkola. Informacja o wysokości opłaty wysyłana jest pocztą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres
najpóźniej do 5-dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Gdyby informacja do 5-go nie dotarła
prosimy o telefoniczne uzyskiwanie informacji za płatności.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego