Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

O nas        Przedszkole Publiczne Nr 50 „GAMA” z Filią funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach parterowych. Placówka macierzysta zlokalizowana jest na osiedlu „Arkońskie” natomiast Filia w dzielnicy Osów przy ulicy Junackiej 13 w Szczecinie.
Obie placówki otoczone są obszernymi i bezpiecznymi ogrodami przedszkolnymi oddalonymi od zgiełku i ruchu ulicznego. Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne odbywają się w atmosferze akceptacji, w klimacie muzyczno-artystycznym oraz pozytywnego wsparcia przez rodziców.


Godziny otwarcia: 6.00 - 16.30

 

Godziny

Zajęcia
6:00 – 8:30

Oferta wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego: Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci  służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.
Zabawy organizowane przez nauczyciela z elementami adaptacji, integracji, wspierające uzdolnienia, zainteresowania.   
Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00

Śniadanie.9:00 – 11:30

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, pobyt na powietrzu (organizowane i swobodne gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie, spacery, wycieczki)
zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja dzieci
zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze
oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze (wdrażanie do samoobsługi, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnych zachowań społecznych, czynności porządkowe, higieniczne)
zajecia dodatkowe.

11:30 – 12:00

II danie obiadowe.12:00 – 14:00

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: odpoczynek/ wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie bajek i opowiadań, zabawy swobodne w sali lub na powietrzu przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja dzieci,  zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze,
oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze (wdrażanie do samoobsługi, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnych zachowań społecznych, czynności porządkowe, higieniczne).

14:00 – 14:30

Zupa, podwieczorek.14:30 – 16:30

Oferta wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego:
realizacja programów i koncepcji własnych,  zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela wspierające uzdolnienia, zainteresowania, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego