Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja do przedszkola 2021/22

 

UWAGA ZMIANA TERMINU

Uprzejmie informujemy, iż termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty.
Wnioski o przyjęcie będą mogli Państwo składać od dnia
4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.
za pośrednictwem systemu Nabór.

Przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.

SZANOWNI  RODZICE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole,
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym rodzice składają deklaracje  w terminie

Od dnia 22 lutego 2021r. do  dnia 26 lutego 2021r.

Bardzo proszę o zachowanie tych terminów.

W załączeniu (pod linkiem) do pobrania  
druk deklaracji  o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz klauzula RODO.

Wypełnione deklaracje  proszę  wrzucać do urny w przedsionku przedszkola.

Urszula Marcinkiewicz
Dyrektor PP50Pod linkiem znajduje się druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

https://drive.google.com/file/d/1kI_nSRvRJwLzYBhbtXofEtA_KAt3ZUzs/view?usp=sharing

  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego