Przedszkole Publiczne Nr 50 GAMA

Idź do spisu treści

Menu główne

Model absolwenta

AKTYWNY
Gotowy do stawiania pytań, budowania hipotez, przewidywania oraz odkrywania.


SAMODZIELNY
Ciekawy świata, gotowy do podejmowania różnorodnych zadań oraz odczuwający satysfakcję z ich wykonania.

ODPORNY NA NIEPOWODZENIA
Wierzy w siebie i jest gotowy do pracy nad sobą.ŚWIADOMY
Umiejętnie korzysta z podstawowych zasad zdrowego stylu życia.
PRACOWITY
Zaangażowany w pracę, którą podejmuje z przyjemnością, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami.TWÓRCZY
Zdolny do kreatywnego działania.RADOSNY

ODPOWIEDZIALNY
Odpowiedzialny za swoje uczenie się oraz współuczestniczący w projektowaniu, organizowaniu i ewaluowaniu swoich doświadczeń.KULTURALNY
Zdolny do nawiązywania pozytywnych kontaktów emocjonalnych.

PISZE, CZYTA, LICZY
Posiadający zdolność czytania, pisania i liczenia.
KREATYWNY
Umiejętnie wyrażający w różnych formach swoje idee, przekonania i wartości.KOMUNIKATYWNY
Umiejący relacjonować własne doświadczenia wyniesione


PRAKTYCZNY
Gotowy do wykorzystywania posiadanej wiedzy oraz swych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.LICZĄCY SIĘ Z INNYMI
Posiadający umiejętność pracy w różnych grupach oraz uczenia się od nauczyciela jak i rówieśników.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego