Aktualności


DRODZY RODZICE…

W związku z tym, że od 11 do 29 marca 2019 trwała będzie
rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20

informuję, że Rodzice dziecka chodzącego obecnie do przedszkola,
mają możliwość złożenia deklaracji kontynuowania edukacji
przedszkolnej na kolejny rok szkolny 2019/20.

Deklaracje dostępne będą u nauczycieli poszczególnych grup
od 04 do 08 marca 2019 r.

Urszula Marcinkiewicz
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr50