Aktualności


DRODZY RODZICE…

ZAPRASZAMY JEDNEGO Z RODZICÓW DZIECI

NOWOPRZYJĘTYCH NA ZEBRANIA ORGANIZACYJNE, KTÓRE
ODBĘDĄ SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

21 MAJA GODZ. 15:30 – RODZICE DZIECI, KTÓRYCH NAZWISKA

SĄ W PRZEDZIALE ALFABETOWYM OD A DO J;

22 MAJA 15:30 RODZICE DZIECI, KTÓRYCH NAZWISKA SĄ

W PRZEDZIALE ALFABETOWYM OD K DO O;

23 MAJA 15:30 RODZICE DZIECI, KTÓRYCH NAZWISKA SĄ

W PRZEDZIALE ALFABETOWYM OD P DO Z.

W ZWIĄZKU Z OMAWIANIEM KWESTII ORGANIZACYJNYCH
ZWIĄZANYCH Z PRACĄ PRZEDSZKOLA PROSIMY, ABY TEGO DNIA

PRZYBYŁ JEDYNIE RODZIC – BEZ SWOJEGO DZIECKA.

ZAPRASZAMY DZIECI, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY OD WRZEŚNIA
ROZPOCZNĄ PRZYGODĘ Z NASZYM PRZEDSZKOLEM NA SPOTKANIE

ADAPTACYJNE.

4 CZERWCA (WTOREK) GODZ. 10:00 – DZIECI Z GRUPY 1 i 2;
5 CZERWCA (ŚRODA) GODZ. 10:00 DZIECI Z GRUPY:

3 , 4 i dzieci z grupy 8,10 i 11.

6 CZERWCA (CZWARTEK) GODZ. 10:00 – DZIECI Z GRUPY 5, 6, 7;
W CZASIE SPOTKANIA PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W
ZAJĘCIACH MUZYCZNO-RUCHOWYCH, WYKONAJĄ SWOJĄ PIERWSZĄ PRACĘ
PLASTYCZNĄ ORAZ POBAWIĄ SIĘ W JEDNEJ Z SAL PRZEDSZKOLNYCH.
PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DZIECIOM WYGODNEGO STROJU ORAZ

OBUWIA ZMIENNEGO.

ABY NIE GENEROWAĆ NIEPOTRZEBNEGO TŁOKU I ZAPEWNIĆ DZIECIOM
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA WYSTARCZY, JAK DZIECKO DOTRZE DO

PRZEDSZKOLA POD OPIEKĄ JEDNEGO Z RODZICÓW.

Urszula Marcinkiewicz
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr50